Πώς φτιάχτηκε το πλαστικό σκαμνί, λύθηκε άλλο ένα μυστήριο διάρκειας μίας ώρας

2021-04-12

Η χύτευση με έγχυση είναι ένα είδος μεθόδου μοντελοποίησης παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων. Τα προϊόντα κατασκευάζονται συνήθως με έγχυση καουτσούκ και πλαστικού. Η χύτευση με έγχυση μπορεί επίσης να χωριστεί σε χύτευση με έγχυση και χύτευση με μήτρα.
Η μηχανή χύτευσης με έγχυση (που αναφέρεται ως μηχανή έγχυσης ή μηχανή χύτευσης με έγχυση) είναι το θερμοπλαστικό ή θερμοσκληρυνόμενο υλικό που χρησιμοποιεί πλαστικό καλούπι χύτευσης σε διάφορα σχήματα πλαστικών προϊόντων του κύριου εξοπλισμού χύτευσης.
Το πλαστικό σκαμπό είναι μια μηχανή χύτευσης με έγχυση στο αντίστοιχο καλούπι.